softvér a služby
pre finančný trh
POISŤOVNE
BANKY
FINANČNÍ SPROSTREDKOVATELIA
softvér a služby
pre finančný trh

POISŤOVNE
BANKY
FINANČNÍ SPROSTREDKOVATELIA
FINANČNÝM SPROSTREDKOVATEĽOM poskytujeme služby už pri ich vzniku a sprevádzame ich počas celej doby pôsobenia.
 
ICM2 informačný systém
pre finančných sprostredkovateľov
 
Kalkulačka na porovnanie poistného
a uzatvorenie poistných zmlúv ONLINE
 
AgentONLINE - portál
maklérov, obchodníkov a klientov
member_photo
Bc. Patrik Bognár
konateľ spoločnosti
SKRYŤ

Na trh finančného sprostredkovania sme vstúpili s myšlienkou poskytovať služby „Inak ako inde“. Rozhodnutiu o založení spoločnosti predchádzala úvaha o úplne novom modeli spolupráce s podriadenými finančnými agentmi. Po tom ako sme navrhli inovatívny kariérny model, sme sa obrátili na spoločnosť Positive, o ktorej sme vedeli, že vytvára maklérsky softvér pre finančných sprostredkovateľov. Naše špecifické požiadavky dokázali veľmi promptne zapracovať do informačného systému, ktorý sme si poskladali z hotových komponentov. Systém tak vyhovuje našim súčasným potrebám a môžeme ho doplniť o ďalšie moduly, keď ich budeme potrebovať. Ďalší rozvoj informačného systému plánujeme realizovať prostredníctvom aplikácií na online poistenie, keďže to výrazne zjednoduší celý proces od vypracovania ponuky, cez uzatvorenie poistnej zmluvy až po následný servis. Obchodníci už dnes vyžadujú online kalkulačky na uzatvorenie produktov povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Počas rokovaní o softvéri nám bola predostretá aj ponuka na vytvorenie komplexnej firemnej identity pre novú spoločnosť. Tej sme nemohli odolať, keďže nám dali na výber z niekoľko skvelých logotypov a autorských dizajnov. Vybrali sme si silné logo postavené na symbole štítu vyjadrujúcom ochranu. Inakosť našej spoločnosti najlepšie vyjadruje hravá grafika v neokukanom štýle, ktorú pre našu spoločnosť vytvoril Mgr. art. Martin Rusina. Rýchlosť, s akou Positive pracuje, stojí za obdiv. Tešíme sa čím príjemným a kreatívnym nás prekvapí v našej ďalšej spolupráci.

SKRYŤ
member_photo
Ing. Ľuboš Ráchela
konateľ spoločnosti
SKRYŤ

Ako začínajúci maklér som vstúpil do spolupráce so spoločnosťou Positive s cieľom zabezpečiť technológie z pohľadu zákonných noriem a nadčasových možností a bezpečne tak „naskočiť do vlaku“ finančného sprostredkovania. Idea, ktorú som mal dovtedy len „v hlave“, bola zodpovedaná, splnená a aj realizovaná prostredníctvom spoločnosti Positive. Vybavili sme tak back-office systémom na správu zmlúv a kontrolu provízií, obchodníkov aplikáciou na online poistenie a CRM systém a klienti získali prístup k portfóliu spravovaných zmlúv. Informačný systém je postavený na webových technológiách a dokáže ho otvoriť každý prehliadač, takže je jednoducho prístupný, čo ocenia obchodníci, ktorí doň vstupujú priamo z webových stránok. Aplikácia na online poistenie sa ľahko používa, poskytuje rýchle porovnanie poistného a uzatvorenie zmluvy online. Kvalitné grafické spracovanie uzatvára dobrý dojem. Technologické vybavenie firmy teraz spĺňa požiadavky podriadených finančných agentov (PFA), ktoré vyplývajú z práce s klientom a zjednodušujú celý proces obchodu. To nám umožňuje zastrešiť nových PFA, ktorí sú ochotní prijať výzvu, rozbehnúť svoju kariéru v POIST-REAL a vytvoriť tak profesionálnu sieť finančných sprostredkovateľov. Spolupráca sa rozšírila aj na vytvorenie kompletnej firemnej identity od loga, cez firemné dokumenty komunikujúce kultúrne a firemné hodnoty spoločnosti. Verím, že v tejto spolupráci budeme aj naďalej pokračovať a posúvať vzťahy k vyšším cieľom smerom k vzájomnej interaktívnej komunikácie: klient – obchodník – firma.

SKRYŤ
member_photo
Marek Dobiaš
konateľ spoločnosti
SKRYŤ

Pri poskytovaní Moderných Poisťovacích Služieb sa opierame o podporu spoločnosti Positive. Spoluprácu pri vytváraní webových stránok od roku 2006 sme neskôr rozšírili o kompletné služby v oblasti informačných technológií. Positive obstál v tendri o nášho strategického partnera medzi silnými IT spoločnosťami najlepšie. Ponúkol nám technologicky vyspelý maklérsky softvér s rozsiahlou funkcionalitou. Ten sme spoločnými silami rozšírili o ďalšie črty s využitím nášho špecifického know- -how čerpajúc pritom z dlhoročných skúseností pri finančnom sprostredkovaní. Positive sa excelentne ujal svojej úlohy pri výmene existujúcej IT infraštruktúry a za dva mesiace pripravil nový softvér zohľadňujúci naše potreby tak, že sme zo dňa na deň plynule začali pracovať v novom informačnom systéme s premigrovanými dátami z pôvodného softvéru. Naša spolupráca na vytváraní informačného systému sa časom ešte zintenzívnila. Neustále sa snažíme poskytnúť našim podriadeným finančným agentom najlepšiu podporu na trhu. Maklérsky informačný systém ICM2 vyvíjame v spolupráci s Positive a hľadáme najefektívnejšie riešenia pre prácu so systémom pre PFA ako aj back office. Dnes sa nám darí poskytovať servis pre 45 PFA rýchlejšie s kvalitnými informáciami a hlavne s nižšími nákladmi. Zastrešiť sieť finančných agentov predstavuje nielen schopnosť poskytnúť im štatistiky o produkcii, informácie o zmluvách a klientoch, upozornenie na zmluvy, ktoré vyžadujú ďalšiu starostlivosť (Digitálnu chronologicky usporiadanú archiváciu všetkých smerníc, sadzobníkov, všeobecných poistných podmienok, metodík, usmernení po jednotlivých poisťovniach 8 rokov dozadu) a zabezpečenie kontroly došlých provízií a ich prerozdelenie do siete. Je potrebné reflektovať aj na technologické trendy v oblasti uzatvárania poistenia na diaľku (tzv. online poistenie). Positive poskytuje dnes najkvalitnejšie aplikácie na uzatvorenie poistenia na diaľku. Od konkurenčných produktov ich odlišuje jednoduchá použiteľnosť, vyššia miera automatizácie, rýchly a spoľahlivý servis. Softvérové produkty Positive sú navzájom kompatibilné a integrované do komplexného informačného systému. Krédo spoločnosti MPS je „individuálny prístup ku klientovi“. V zmysle toho si vyberáme aj obchodných partnerov na dlhodobú spoluprácu.

SKRYŤ
member_photo
Ing. Pavol Chovan
riaditeľ úseku získavania klientov a riaditeľ odboru predaja VIP klientom
SKRYŤ

So spoločnosťou Positive, s. r. o., sa nám pracuje veľmi dobre. Pred dvomi rokmi sme začali kooperáciou na informačnom systéme, ktorý sa u nás používa na správu, spracovanie a výpočet odmien viac ako 1 000 zamestnancov, ktorí vykonávajú nábor poistencov. Informačný systém nám automatizuje činnosti v Union zdravotnej poisťovni a umožnil nám získať dôležitú konkurenčnú výhodu oproti konkurencii, ktorá také riešenie nepoužíva. Softvér bol dodaný a nasadený veľmi rýchlo, čo nás presvedčilo o správnej voľbe partnera. Po pozitívnej skúsenosti sme sa rozhodli využiť potenciál spolupráce a rozšírili ju o projekt VIP program, ktorý beží na www.vipunion.sk. VIP program zostavili Union zdravotná poisťovňa, a. s., a Union poisťovňa, a. s., pre zamestnávateľov a ich zamestnancov, ako aj partnerov. Softvérové riešenie od Positive nám umožnilo realizovať myšlienku penetrácie do veľkých korporácií a poskytnúť naše služby poistenia formou zamestnaneckých benefitov. Programátori z Positive aktívne pomáhali pri kreovaní nápadov a návrhu procesov, čo nám podstatne urýchlilo proces od myšlienky k realizácii. Návrh a realizácia boli vedené veľmi efektívne a prvú verziu portálu sme boli schopní spustiť do troch mesiacov od podpisu zmluvy. Portál sme nasadili minulý mesiac a má veľmi dobrý ohlas zo strany všetkých zúčastnených. Zamestnávatelia získali produkt do sociálneho programu. Zamestnancom a poistencom poskytujeme prístup k informáciám a automatizujeme procesy súvisiace s čerpaním poskytnutých benefitov. Vzťahoví manažéri Unionu majú v rukách CRM nástroj, ktorý znamená revolučný posun v digitálnej komunikácii s klientom. Už teraz sa teším na ďalší rozvoj portálu, pretože nadšené reakcie zúčastnených strán nám dodali odvahu rozšíriť portál o ďalšie unikátne služby, ktoré na slovenskom trhu zatiaľ neexistujú. Ďakujem programátorskému tímu spoločnosti Positive, s. r. o., že nám pomáha efektívne zvládnuť náročné úlohy a prispieva tak k budovaniu unikátnych služieb oboch „Unionov.“

SKRYŤ
Novinky a funkcionalita
Maklérsky softvér ICM2
pre samostatných finančných agentov
agentONLINE
poistná kalkulačka a poistenie online
SFA bez PFA (obchodníkov)
Párovanie a import
Práva a odmeny obchodníkov
Životné poistenie
SFA + malý počet PFA
Evidencia zmlúv
Správa dokumentov
Zjednodušenie práce
SFA + väčší počet PFA
Poistné udalosti
Zostavy a výstupy
Bodový systém
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Vygenerovať kompletnú ponuku