Od roku 2000 poskytujeme komplexné služby v oblasti informačných technológií so zameraním na vývoj softvéru. Po piatich rokoch úspešného fungovania sme zmenili právnu formu a založili spoločnosť Positive s.r.o. V súčasnosti poskytujeme pod značkou positive služby prostredníctvom holdingovej štruktúry pôsobiacej v Čechách a na Slovensku.

ICM2
maklérsky informačný systém
v číslach:
pozitívnych rokov na trhu
vydaných licencií
mil
poistných zmlúv
mil
predpísaného poistného
Od začiatku nášho pôsobenia sa orientujeme na zákazníkov pôsobiacich vo finančnom sektore.
Riešenia spoločnosti sú určené najmä pre poisťovne, banky a finančných sprostredkovateľov.

Snaha obslúžiť potreby našich partnerov komplexne vyústila do programu softvér a služby pre finančný trh.
Kalkulačka online
uzatvorených zmlúv
mil
vo výške poistného
počet brokerov

Správni ľudia na správnom mieste.

Filip Schochmann
Filip Schochmann
Konateľ
Gabriela Wenhardt
Gabriela Wenhardt
Obchodný riaditeľ
Eva Mrázová
Eva Mrázová
Ekonomické oddelenie
Juraj Ladický
Juraj Ladický
Project leader
Karina Perúnová
Karina Perúnová
Product Manager
Natália Hučková
Natália Hučková
Positive Corporate Attorney
Marek Hronec
Marek Hronec
Key Account Manager
Radovan Ležátka
Radovan Ležátka
PHP Developer
Štefan Varga
Štefan Varga
PHP Developer
Michal Petráš
Michal Petráš
PHP Developer
Pridaj sa k nám!
Pridaj sa k nám!

Ďakujeme našim partnerom za skvelé referencie.

member_photo
Ing. Pavol Chovan
Union zdravotná poistovňa, a.s.
Návrh a realizácia boli vedené veľmi efektívne a prvú verziu portálu sme boli schopní spustiť do troch mesiacov od podpisu zmluvy.
čítať viac >
member_photo
Ing. Alfréd Paulovič
ANDERSON GROUP a.s.
Pred dvanástimi rokmi sme sa rozhodli, že si necháme vytvoriť maklérsky softvér na správu poistných zmlúv.
čítať viac >
member_photo
Radovan Jurkovič
BROKER SERVICE GROUP s.r.o.
Počas svojej kariéry som sa pri výbere zamestnancov a obchodných partnerov vždy do istej miery opieral o intuíciu.
čítať viac >
member_photo
Marek Dobiaš
MPS s.r.o.
Spoluprácu pri vytváraní webových stránok od roku 2006 sme neskôr rozšírili o kompletné služby v oblasti informačných technológií.
čítať viac >
member_photo
Bc. Patrik Bognár
IKON partner s.r.o.
Je potrebné reflektovať aj na technologické trendy v oblasti uzatvárania poistenia na diaľku (tzv. online poistenie).
čítať viac >
member_photo
Ing. Ľuboš Ráchela
POIST-REAL s.r.o.
Idea, ktorú som mal dovtedy len "v hlave" bola zodpovedaná, splnená a aj realizovaná prostredníctvom spoločnosti Positive.
čítať viac >
member_photo
Ing. Alfréd Paulovič
predseda
SKRYŤ

Pred dvanástimi rokmi sme sa rozhodli, že si necháme vytvoriť maklérsky softvér na správu poistných zmlúv. Počas hľadania dodávateľa nám bol odporučený Filip Schochmann, vtedy mladý podnikateľ, čerstvý absolvent vysokej školy. Po krátkom rokovaní sme podpísali zmluvu. Podanie rúk sprevádzala moja požiadavka na kvalitu: „Urobte to tak, aby ste na to boli hrdí.“ Do mesiaca sme už fungovali na vytvorenom softvéri ACM - Anderson Contract Manager. Filip identifikoval medzeru na trhu a zameral sa na vytváranie a vývoj softvéru pre poisťovacích maklérov. Počas pôsobenia v odvetví pozoruhodne rozšíril portfólio služieb. Za značkou Positive sa dnes skrývajú komplexné služby pre finančných sprostredkovateľov. Sme hrdí, že sme stáli pri zrode takého skvelého konceptu a položili sme základný kameň typológie náročného zákazníka.

SKRYŤ
member_photo
Radovan Jurkovič
generálny riaditeľ
SKRYŤ

Ešte počas procesu zakladania našej spoločnosti v roku 2007 mi bolo jasné, že je nevyhnutné mať pripravený maximálne profesionálny, ale zároveň flexibilný informačný systém, ktorý by zastrešil všetky procesy spojené s finančným sprostredkovaním. Počas svojej kariéry som sa pri výbere zamestnancov a obchodných partnerov vždy do istej miery opieral o intuíciu a inak tomu nebolo ani pri nadviazaní spolupráce so spoločnosťou Positive. Po sedemročnej spolupráci môžem len skonštatovať, že ani v tomto prípade ma intuícia (na ktorú som bol ako „IT laik“ odkázaný) nesklamala. Vyzdvihnúť musím najmä individuálne riešenia a vysokú mieru flexibility, ale aj úroveň vzájomnej komunikácie pri požiadavkách našej spoločnosti. Práve preto informačný systém ICM2, ktorý využíva naša spoločnosť, nie je statickým systémom, ale systémom, ktorý sa neustále vyvíja a naplno zohľadňuje naše stále sa meniace potreby. Čo je však veľmi dôležité, tento veľmi komplikovaný systém (opis funkcionality by si zrejme vyžiadal samostatnú publikáciu) je pre používateľa a teda pre našich zamestnancov či podriadených finančných agentov veľmi prehľadný a jednoduchý. Komplexnosť poskytovaných služieb je ďalšie pozitívum spoločnosti Positive. Nadpriemerné spracovanie našich webových stránok, klientskeho portálu „nasklient.sk“, či online poistenie od spoločnosti Positive sú ďalšími dôvodmi našej dlhodobej spolupráci.

SKRYŤ
member_photo
Bc. Patrik Bognár
konateľ spoločnosti
SKRYŤ

Na trh finančného sprostredkovania sme vstúpili s myšlienkou poskytovať služby „Inak ako inde“. Rozhodnutiu o založení spoločnosti predchádzala úvaha o úplne novom modeli spolupráce s podriadenými finančnými agentmi. Po tom ako sme navrhli inovatívny kariérny model, sme sa obrátili na spoločnosť Positive, o ktorej sme vedeli, že vytvára maklérsky softvér pre finančných sprostredkovateľov. Naše špecifické požiadavky dokázali veľmi promptne zapracovať do informačného systému, ktorý sme si poskladali z hotových komponentov. Systém tak vyhovuje našim súčasným potrebám a môžeme ho doplniť o ďalšie moduly, keď ich budeme potrebovať. Ďalší rozvoj informačného systému plánujeme realizovať prostredníctvom aplikácií na online poistenie, keďže to výrazne zjednoduší celý proces od vypracovania ponuky, cez uzatvorenie poistnej zmluvy až po následný servis. Obchodníci už dnes vyžadujú online kalkulačky na uzatvorenie produktov povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Počas rokovaní o softvéri nám bola predostretá aj ponuka na vytvorenie komplexnej firemnej identity pre novú spoločnosť. Tej sme nemohli odolať, keďže nám dali na výber z niekoľko skvelých logotypov a autorských dizajnov. Vybrali sme si silné logo postavené na symbole štítu vyjadrujúcom ochranu. Inakosť našej spoločnosti najlepšie vyjadruje hravá grafika v neokukanom štýle, ktorú pre našu spoločnosť vytvoril Mgr. art. Martin Rusina. Rýchlosť, s akou Positive pracuje, stojí za obdiv. Tešíme sa čím príjemným a kreatívnym nás prekvapí v našej ďalšej spolupráci.

SKRYŤ
member_photo
Ing. Ľuboš Ráchela
konateľ spoločnosti
SKRYŤ

Ako začínajúci maklér som vstúpil do spolupráce so spoločnosťou Positive s cieľom zabezpečiť technológie z pohľadu zákonných noriem a nadčasových možností a bezpečne tak „naskočiť do vlaku“ finančného sprostredkovania. Idea, ktorú som mal dovtedy len „v hlave“, bola zodpovedaná, splnená a aj realizovaná prostredníctvom spoločnosti Positive. Vybavili sme tak back-office systémom na správu zmlúv a kontrolu provízií, obchodníkov aplikáciou na online poistenie a CRM systém a klienti získali prístup k portfóliu spravovaných zmlúv. Informačný systém je postavený na webových technológiách a dokáže ho otvoriť každý prehliadač, takže je jednoducho prístupný, čo ocenia obchodníci, ktorí doň vstupujú priamo z webových stránok. Aplikácia na online poistenie sa ľahko používa, poskytuje rýchle porovnanie poistného a uzatvorenie zmluvy online. Kvalitné grafické spracovanie uzatvára dobrý dojem. Technologické vybavenie firmy teraz spĺňa požiadavky podriadených finančných agentov (PFA), ktoré vyplývajú z práce s klientom a zjednodušujú celý proces obchodu. To nám umožňuje zastrešiť nových PFA, ktorí sú ochotní prijať výzvu, rozbehnúť svoju kariéru v POIST-REAL a vytvoriť tak profesionálnu sieť finančných sprostredkovateľov. Spolupráca sa rozšírila aj na vytvorenie kompletnej firemnej identity od loga, cez firemné dokumenty komunikujúce kultúrne a firemné hodnoty spoločnosti. Verím, že v tejto spolupráci budeme aj naďalej pokračovať a posúvať vzťahy k vyšším cieľom smerom k vzájomnej interaktívnej komunikácie: klient – obchodník – firma.

SKRYŤ
member_photo
Marek Dobiaš
konateľ spoločnosti
SKRYŤ

Pri poskytovaní Moderných Poisťovacích Služieb sa opierame o podporu spoločnosti Positive. Spoluprácu pri vytváraní webových stránok od roku 2006 sme neskôr rozšírili o kompletné služby v oblasti informačných technológií. Positive obstál v tendri o nášho strategického partnera medzi silnými IT spoločnosťami najlepšie. Ponúkol nám technologicky vyspelý maklérsky softvér s rozsiahlou funkcionalitou. Ten sme spoločnými silami rozšírili o ďalšie črty s využitím nášho špecifického know- -how čerpajúc pritom z dlhoročných skúseností pri finančnom sprostredkovaní. Positive sa excelentne ujal svojej úlohy pri výmene existujúcej IT infraštruktúry a za dva mesiace pripravil nový softvér zohľadňujúci naše potreby tak, že sme zo dňa na deň plynule začali pracovať v novom informačnom systéme s premigrovanými dátami z pôvodného softvéru. Naša spolupráca na vytváraní informačného systému sa časom ešte zintenzívnila. Neustále sa snažíme poskytnúť našim podriadeným finančným agentom najlepšiu podporu na trhu. Maklérsky informačný systém ICM2 vyvíjame v spolupráci s Positive a hľadáme najefektívnejšie riešenia pre prácu so systémom pre PFA ako aj back office. Dnes sa nám darí poskytovať servis pre 45 PFA rýchlejšie s kvalitnými informáciami a hlavne s nižšími nákladmi. Zastrešiť sieť finančných agentov predstavuje nielen schopnosť poskytnúť im štatistiky o produkcii, informácie o zmluvách a klientoch, upozornenie na zmluvy, ktoré vyžadujú ďalšiu starostlivosť (Digitálnu chronologicky usporiadanú archiváciu všetkých smerníc, sadzobníkov, všeobecných poistných podmienok, metodík, usmernení po jednotlivých poisťovniach 8 rokov dozadu) a zabezpečenie kontroly došlých provízií a ich prerozdelenie do siete. Je potrebné reflektovať aj na technologické trendy v oblasti uzatvárania poistenia na diaľku (tzv. online poistenie). Positive poskytuje dnes najkvalitnejšie aplikácie na uzatvorenie poistenia na diaľku. Od konkurenčných produktov ich odlišuje jednoduchá použiteľnosť, vyššia miera automatizácie, rýchly a spoľahlivý servis. Softvérové produkty Positive sú navzájom kompatibilné a integrované do komplexného informačného systému. Krédo spoločnosti MPS je „individuálny prístup ku klientovi“. V zmysle toho si vyberáme aj obchodných partnerov na dlhodobú spoluprácu.

SKRYŤ
member_photo
Ing. Pavol Chovan
riaditeľ úseku získavania klientov a riaditeľ odboru predaja VIP klientom
SKRYŤ

So spoločnosťou Positive, s. r. o., sa nám pracuje veľmi dobre. Pred dvomi rokmi sme začali kooperáciou na informačnom systéme, ktorý sa u nás používa na správu, spracovanie a výpočet odmien viac ako 1 000 zamestnancov, ktorí vykonávajú nábor poistencov. Informačný systém nám automatizuje činnosti v Union zdravotnej poisťovni a umožnil nám získať dôležitú konkurenčnú výhodu oproti konkurencii, ktorá také riešenie nepoužíva. Softvér bol dodaný a nasadený veľmi rýchlo, čo nás presvedčilo o správnej voľbe partnera. Po pozitívnej skúsenosti sme sa rozhodli využiť potenciál spolupráce a rozšírili ju o projekt VIP program, ktorý beží na www.vipunion.sk. VIP program zostavili Union zdravotná poisťovňa, a. s., a Union poisťovňa, a. s., pre zamestnávateľov a ich zamestnancov, ako aj partnerov. Softvérové riešenie od Positive nám umožnilo realizovať myšlienku penetrácie do veľkých korporácií a poskytnúť naše služby poistenia formou zamestnaneckých benefitov. Programátori z Positive aktívne pomáhali pri kreovaní nápadov a návrhu procesov, čo nám podstatne urýchlilo proces od myšlienky k realizácii. Návrh a realizácia boli vedené veľmi efektívne a prvú verziu portálu sme boli schopní spustiť do troch mesiacov od podpisu zmluvy. Portál sme nasadili minulý mesiac a má veľmi dobrý ohlas zo strany všetkých zúčastnených. Zamestnávatelia získali produkt do sociálneho programu. Zamestnancom a poistencom poskytujeme prístup k informáciám a automatizujeme procesy súvisiace s čerpaním poskytnutých benefitov. Vzťahoví manažéri Unionu majú v rukách CRM nástroj, ktorý znamená revolučný posun v digitálnej komunikácii s klientom. Už teraz sa teším na ďalší rozvoj portálu, pretože nadšené reakcie zúčastnených strán nám dodali odvahu rozšíriť portál o ďalšie unikátne služby, ktoré na slovenskom trhu zatiaľ neexistujú. Ďakujem programátorskému tímu spoločnosti Positive, s. r. o., že nám pomáha efektívne zvládnuť náročné úlohy a prispieva tak k budovaniu unikátnych služieb oboch „Unionov.“

SKRYŤ
Všetky referencie
Zobraziť ďalších partnerov
Partneri
Pridaj sa k nám

Hľadá sa PROGRAMÁTOR na vývoj webovej aplikácie "online poistenie". Poistenie je základná softvérová výbava finančného agenta, ambíciou projektu je stať sa najpoužívanešou aplikáciou na trhu poistenia a finančného spotredkovania.

Priestor na osobný rast. Nauč sa čo potrebuješ a budeme ešte radšej, ak nás aj ty niečo naučíš! Tvoja práca bude viditeľná a ocenená širokou verejnosťou, nebudeš iba skrytý skript v kóde. Zabezpečovanie podpory pre existujúcich zákazikov - užívateľov aplikácie. Vlastný firemný časopis (najmä o agentoch). Firemné akcie, pohodoví a ústretoví kolegovia, ktorí Ti s radosťou poskytnú odbornú podporu. Individuálne pracovné prostredie a flexibilný pracovný čas (žiadna Office building). Zabudli sme na nejaký benefit? Daj nám vedieť a uvidíme, čo pre teba môžeme urobiť!

Dokážes spraviť na svojom notebooku pred prvou šálkou viac, než tajný agent v teréne? Hlás sa nám do služby! Požadujeme schopnosť prijať zadanie vo forme funkčnej špecifikácie a samostatne pracovať na vývoji v rámci existujúceho frameworku. Schopnosť vyvíjať webové aplikácie v PHP na vysokej úrovni. OOP, design patterns. Praktická znalosť štandardu XHTML, CSS, MySQL, Javascript.

Životopisy zasielajte na email kariera@positive.sk. Všetky životopisy so žiadosťami budú starostlivo posúdene, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov.