Eva Mrázová

Pre skupinu Positive pracuje od júla 2012, takže aktuálne je to už viac ako 5 rokov. Evkinou hlavnou úlohou je zabezpečovanie fakturácie a platieb a príprava Zmluvnej dokumentácie, či už s našimi klientmi alebo pracovných zmlúv a dohôd s našimi zamestnancami.

V neposlednom rade sleduje výšky a prípadné prekročenia licenčných a hostingových limitov našich klientov, registruje a predlžuje platnosti domény pre našich klientov, sleduje a zapisuje čerpanie klientských kreditov a bodov v klientskom Programe Xtra.

Príprava podkladov pre účtovníctvo, mzdy a nákupy pre naše spoločnosti sú tiež v jej kompetencii.

P.S. Pojmy ako ticho a nuda nepozná. 

 

<<
Gabriela Wenhardt
>>
Juraj Ladický