Filip Schochmann

Filip je zakladateľom a majiteľom skupiny Positive nad ktorou už 15 rokov drží pevnú vodcovskú ruku. Ku svojim zamestnancom je vždy otvorený ale zároveň aj veľmi ľudský. Neustále sa ich snaží motivovať k čo najlepším výkonom. Vďaka jeho inovatívnemu a tvorivému prístupu a typickému zapáleniu pre vec, vymyslel a úspešne naštartoval už mnoho projektov. 

 

<<
Pridaj sa k nám!
>>
Gabriela Wenhardt