Prevezmite činnosť

samostatného finančného agenta v existujúcej spoločnosti

Sprostredkovanie predaja SFA

  • Portfólio zahŕňa akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným

  • Získate oprávnenie na výkon činnosti SFA vo všetkých 6 sektoroch

  • Spoločnosti majú uzatvorené zmluvy s väčšinou subjektov finančného trhui

  • Služba poskytuje zvýhodnené provízne podmienky

Buďte silní a slobodní obráťte sa na nás.