www.DronenBase.com
redizajn webu
vylepšovanie dizajnu
prepojenie so sociálnymi sieťami
sledovanie správania návštevníkov
 
www.AgentOnline.sk
redizajn webu
práca na klientskej zóne
prepracovanie existujúcich modulov
prepojenia s našim riešením Online Poistenia
 
www.FinReport.sk
redizajn webu
návrh novej funkcionality
práca na existujúcich moduloch
prepojenie so sociálnymi sieťami
sledovanie správania návštevníkov
 
www.ICM2.sk
redizajn webu
práca na klientskej zóne
prepracovanie existujúcich modulov
prepojenia s našim riešením Online Poistenia
 
www.KalkulackaOnline.sk
nový dizajn webu
neustály vývoj systému - spracovanie nových požiadaviek
kreatívna tvorba pri funkčnosti
 
www.Positive.sk
práca na firemnom webe
príprava nových moduloch podľa zadaní
neustále vylepšovanie dizajnu
moduly na prepojenia s našími existujúcimi riešeniami