Študentská súťaž - Pozitívny IT projekt - 2. ročník

Spoločnosť Positive s.r.o. vyhlasuje už 2. ročník celoštátnej Študentskej súťaže o pozitívny​ IT projekt (ďalej len "súťaž").

Cieľ a predmet súťaže

Súťaž je platformou na hodnotenie a oceňovanie kvality autorských prác študentov, študentskej iniciatívy a vzdelania v oblasti informačných technológií (ďalej len "IT") nad rámec bežného vzdelávania. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl, gymnázií a vysokých škôl na území Slovenskej republiky.

Predmetom súťaže je praktická práca/dielo študenta v jednej z nasledovných oblastí IT:

 • výroba webovej stránky
 • vývoj webovej aplikácie
 • zhotovenie mobilnej aplikácie
 • projekt v oblasti IT odprezentovaný minimálne na úrovni školskej súťaže
 • start up v oblasti IT

(ďalej len „projekt“ )

Prihlasovatelia

 • študenti SŠ
 • študenti gymnázií
 • študenti VŠ
 • učitelia a zástupcovia škôl na území Slovenskej republiky

Účastníkmi súťaže sú výlučne študenti stredných škôl, gymnázií a vysokých škôl. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy. Na účely súťaže sa bude za účastníka považovať líder tímu, pod ktorým sa projekt do súťaže prihlási.

Účastníka súťaže mladšieho ako 15 rokov musí pri prihlásení do súťaže zastupovať zákonný zástupca alebo opatrovník.

Kategórie súťaže:

 • stredné školy a gymnáziá
 • vysoké školy

Cena a osobitné ohodnotenie študenta a školy

Autor víťazného projektu v každej kategórií získa:

 • peňažnú odmenu vo výške 100,- EUR
 • rozhovor, uverejnený v ekonomickom a finančnom časopise Financial Report
 • poukážku na obstaranie Drone n Base 2.0 – the gaming drone v hodnote 250,- EUR

www.dronenbase.com

Študent bude mať zároveň možnosť získať platenú prax v spoločnosti Positive s.r.o.

Priebeh a podmienky na zaradenie do súťaže

Pre účasť v súťaži je potrebné v termíne najneskôr do 20.6.2017 vyplniť prihlášku, podpísať ju, oskenovať a zaslať prostredníctvom emailu na adresu sutaz@positive.sk.

Prihláška je dostupná na www.positive.sk/sutaz#prihlaska.

Každý študent sa môže zúčastniť súťaže s viacerými projektmi, pričom pre jeden súťažný projekt je nutné vyplniť jednu samostatnú prihlášku.

Výber z projektov bude prebiehať v termíne: 21.6. – 4.7.2017. Počas tohto obdobia môže spoločnosť Positive s.r.o., ako vyhlasovateľ súťaže, požadovať od prihlasovateľa poskytnutie dodatočných podkladov, vysvetlenia, či nahliadnutie do zdrojového kódu.

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 4.8.2017 prostredníctvom zverejnia výsledkov na webovej stránke spoločnosti Positive s.r.o., oznámením o výhre a oslovením víťaza a oznámením výhry škole, ktorú víťaz navštevuje.

Súťažný poplatok: Účasť v súťaži je bez poplatku.

Kritéria hodnotenia

Základnými kritériami hodnotenia sú:

 • pôvodnosť, originalita, inovácia a invenčnosť autorskej práce
 • kvalita zhotovenia
 • čistota, čitateľnosť a optimálnosť zdrojového kódu

Výsledky súťaže budú zverejnené

 • na internetovej stránke spoločnosti Positive s.r.o.
 • na internetovom portáli www.FinReport.sk
 • na internetovom portáli www.startitup.sk
 • v časopise Positive NEWS
 • v elektronických a tlačových médiách
 • na iných akciách ako semináre, konferencie, a pod., ktoré sa budú konať za účasti spoločnosti Positive s.r.o.

Všetky ďalšie podrobnosti, pravidlá a podmienky súťaže sú uvedené na adrese www.positive.sk v osobitnom dokumente s názvom: Pravidlá a podmienky „Študentskej súťaže o pozitívny IT projekt“.

Kontakty

Positive s.r.o, Škultétyho 18, 831 03 Bratislava
Tel. č.: 0902 600 700
E-mail: sutaz@positive.sk

article_image
Pozitívna IT súťaž - 2. ročník
article_image
Positive odmeňuje IT – čkárov.
Dňa 17.8.2016 sa v sídle spoločnosti Positive konalo slávnostné odovzdanie cien víťazovi celoštátnej študentskej Súťaže o pozitívny IT projekt.
article_image
Vyhodnotenie Pozitívnej IT súťaže
Vyhodnotenie víťazov súťaže
article_image
Pozitívna IT súťaž
Pozitívna IT súťaž
Zdieľaj súťaž emailom:
Odoslať

Vygenerovať prihlášku online:

Meno a priezvisko študenta:
Emailová adresa študenta:
Telefónny kontakt na študenta:
Ďalší členovia tímu (meno a priezvisko):
Názov súťažnej autorskej práce:
Názov školy, ktorú študent navštevuje v šk. roku 2016/2017:
URL adresa na autorskú prácu:
Ročník:
Prílohy (linky)
Popis súťažnej autorskej práce:
E-mailová adresa zákonného zástupcu alebo opatrovníka:
Telefónny kontakt na zákonného zástupcu alebo opatrovníka:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu alebo opatrovníka:
Súhlasím s podmienkami súťaže: