FINANČNÝM SPROSTREDKOVATEĽOM poskytujeme služby už pri ich vzniku a sprevádzame ich počas celej doby pôsobenia.
Novinky
 
ICM2 informačný systém
pre finančných sprostredkovateľov
Novinky
 
Kalkulačka na porovnanie poistného
a uzatvorenie poistných zmlúv ONLINE
 
AgentONLINE - portál
maklérov, obchodníkov a klientov
Novinky
Novinky a funkcionalita
Maklérsky softvér ICM2
pre samostatných finančných agentov
agentONLINE
poistná kalkulačka a poistenie online
SFA bez PFA (obchodníkov)
Párovanie a import
Práva a odmeny obchodníkov
Životné poistenie
SFA + malý počet PFA
Evidencia zmlúv
Správa dokumentov
Zjednodušenie práce
SFA + väčší počet PFA
Poistné udalosti
Zostavy a výstupy
Bodový systém
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Vygenerovať kompletnú ponuku